Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (UBND quận/huyện)

Mã thủ tục 1.009215
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (UBND cấp quận)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Bà mẹ VNAH lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/ truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giao cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả cho công chức cấp xã.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 ngày làm việc + Tại UBND cấp phường, xã: 05 ngày làm việc. + Tại Phòng LĐTBXH quận, huyện: 05 ngày làm việc. + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.: Khác
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05); Mau BM1. BKCN dung cho ba me VN anh hung.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05); Mau BM2. BKCN dung cho than nhan, nguoi tho cung ba me VN anh hung.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ). Mau UQ. Bien ban uy quyen.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.Đà NẵngPhòng Lao động - Thương binh và Xã hộiUỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện 1. Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ
2. Quyết định trợ cấp một lần.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2013/TT-BLĐTBXH 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 2013-05-15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
56/2013/NĐ-CP Nghị định 56/2013/NĐ-CP 2013-05-22 Thủ tướng Chính phủ
31/2013/NĐ-CP 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21521710