Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện)

Mã thủ tục 1.009230
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND cấp quận, huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trong thời gian 01 ngày kể từ khi đăng ký khai tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã có trách nhiệm bổ sung 01 bản sao trích lục khai tử vào hồ sơ hỗ trợ mai táng phí, trình lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào bản khai của thân nhân đối tượng (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ), đề nghị xã/phường và quận/huyện chống trùng chưa giải quyết mai táng phí, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộ cấp huyện thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý;
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký xác nhận, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết;
Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 14 ngày (riêng tại UBND huyện Hòa Vang được cộng thêm 02 ngày). Cụ thể: + Tại UBND cấp huyện: 03 ngày; Riêng UBND huyện Hòa Vang: 04 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ). + Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trả cho UBND phường, xã.: Khác
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai theo mẫu 1b; Mau b1. BK de nghi huong che do mai tang.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Giấy chứng tử; Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Xác nhận hoặc đề nghị của UBND cấp xã; Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của phường, xã (theo mẫu 2b, 3b, 4b). Mau 2b.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của phường, xã (theo mẫu 2b, 3b, 4b). Mau 3b.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của phường, xã (theo mẫu 2b, 3b, 4b). Mau 4b. DS cuu chien binh tu tran de nghi huong che do mai tang phi .doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện 1. Tại UBND cấp huyện: Xác nhận trực tiếp vào Tờ khai.
2. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
150/2006/NĐ-CP Nghị định 150/2006/NĐ-CP 2006-12-12
157/2016/NĐ-CP Nghị định 157/2016/NĐ-CP 2016-11-24
10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP Hướng dẫn Nghị định 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành 2007-07-25
1248/QĐ-UBND Ban hành quy định thực hiện liên thông thủ tục hành chính; Đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng hoặc mai táng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2019-03-22 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21522522