Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (UBND phường xã)

Mã thủ tục 1.010442
Lĩnh vực Người có công
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3204/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
- Tại UBND cấp xã: 05 ngày.
- Tại UBND cấp huyện: 07 ngày.
 
Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND phường xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Cá nhân
Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Điều kiện thực hiện

Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ và giữ Bằng TQGC được xác định theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện
Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hoặc Công văn trả lời hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân làm Đơn đề nghị chuyển đổi người thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu kèm văn bản ủy quyền của người đang được giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ hoặc của những người quy định tại điểm a, b, c khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (trong trường hợp người đang được giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ đã từ trần) và bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển trả cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị chuyển đổi người thờ cúng liệt sĩ.
2. Bản sao chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”.
3. Văn bản ủy quyền.
Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.
2. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

52191101