Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (UBND phường xã)

Mã thủ tục 1.010454
Lĩnh vực Người có công
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3204/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
1. Tại UBND cấp xã: 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện(bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
2. Tại UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc; (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
3. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 08 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)
4. Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.
Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, UBND cấp huyện  phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trả cho UBND cấp  xã.
 
Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND phường xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện
1. Tại UBND cấp xã:Văn bản xác nhận; 
2. Kết quả cuối cùng: Quyết định hành chính.
 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý.
Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện 
Bước 3: Công chức chuyên môn nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân. 
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng (theo mẫu);
2. Bản sao Giấy chứng tử;
3. Bản sao Quyết định trợ cấp theo  Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; 

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
2. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BQP - BLĐTBXH - BTC ngày 05/01/2012 của liên Bộ quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tran bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc thế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

59998904