Cơ quan thực hiện

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Mã thủ tục 2.001885.000.00.00.H17
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1902/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-02
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 ngày

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến (qua Cổng dịch công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn), hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

Điều kiện thực hiện
Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
1.  Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
2.  Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên từ 200 m trở lên; 
3. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. 
Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;
4. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tối thiểu 50 m2;
5. Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
6. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy nổ của Bộ Công an.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối trong trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu đầy đủ) hoặc hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu chưa đầy đủ).
Bước 3: UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ
 + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
 + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có văn bản thông báo đến cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (theo mẫu);
2. Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
  •  
3. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
  •  
Lưu ý: Đối với những giấy tờ là bản sao chưa chứng thực, khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo bản chính của các bản sao để đối chiếu. Sau khi kiểm tra, nếu đúng thì công chức Bô phận Tiếp nhận và trả kết quả ký xác nhận vào bản sao.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
2. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NDĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
3. Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

38638205