Cơ quan thực hiện

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Mã thủ tục 1.001266.000.00.00.H17
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2067/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-08-03
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Miễn lệ phí.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh

Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Điều kiện thực hiện

1. Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký.
Bước 2: Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. 
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh;
2. Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;
3.Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
3. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
4. Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42434583