Cơ quan thực hiện

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

Mã thủ tục T-DNG-287259-TT
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2015-01-15
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố xem xét gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò. 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Mô tả Mức phí
Thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm. 200.000 đồng
Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm. 550.000 đồng
Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.  1.300.000 đồng
Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.  2.500.000 đồng
Phí Không
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
- Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và phí thẩm định trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Đến thời gian hẹn, tổ chức, cá nhân mang biên nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận quyết định hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 
Điều kiện thực hiện
Điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

 

Số bộ hồ sơ 02 bộ
Kết quả thực hiện Giấy phép
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
ID Tên mẫu đơn, tờ khai Tải về
236118 Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu 24)
236117 Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu 02)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, thu phí thẩm định hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND thành phố xem xét gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất cho tổ chức, cá nhân đề nghị. 
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường nhận giấy phép hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép (theo Mẫu 02);
2. Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (theo Mẫu 24);
3. Bản sao giấy phép đã được cấp.
 
 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
127583 Thông tư 75/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất
127114 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng
111050 Nghị định 60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
94504 Thông tư 59/2015/TT-BTNMT 14/12/2015 Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
37974 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT 30/05/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
32649 Nghị định 201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
27616 Luật 17/2012/QH13 21/06/2012 Tài nguyên nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926614