Cơ quan thực hiện

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mã thủ tục T-DNG-287265-TT
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2015-01-15
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố xem xét gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Mô tả Mức phí
Phí thẩm định hồ sơ Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm. 300.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm. 900.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm. 2.200.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm. 4.200.000 đồng
Phí Không
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức - cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và phí thẩm định trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Đến thời gian hẹn, tổ chức, cá nhân mang biên nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận quyết định hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 
Điều kiện thực hiện
Điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Số bộ hồ sơ 02 bộ
Kết quả thực hiện Giấy phép
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Mẫu đơn, tờ khai
ID Tên mẫu đơn, tờ khai Tải về
236162 Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu 37)
236159 Đề án xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu 35)
236161 Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu 10)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND thành phố xem xét gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho tổ chức, cá nhân đề nghị. 
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường nhận giấy phép hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (theo Mẫu 10);
2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
3. Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (theo Mẫu 37). Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (theo Mẫu 35);
4. Bản sao giấy phép đã được cấp.
 
 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
127890 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
125422 Thông tư 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
117971 Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
111050 Nghị định 60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
37974 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT 30/05/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
32649 Nghị định 201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
27616 Luật 17/2012/QH13 21/06/2012 Tài nguyên nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18573137