Cơ quan thực hiện

Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét

Mã thủ tục 1.009943
Số quyết định 1812/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Xóa đăng ký tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thủy sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ và chuyển sang Phòng Kinh tế sau khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 11.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; Trường hợp không xóa Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03: Ngày làm việc

Lệ phí:

Không có
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trực tuyến 03: Ngày làm việc

Lệ phí:

Không có
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ bưu chính 03: Ngày làm việc

Lệ phí:

Không có
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ kục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT. Ma so 10.DKT Phu luc VII.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2017/QH14 Luật 18/2017/QH14 2017-11-21
23/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT 2018-11-15
56/2019/QĐ-UBND Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 2019-12-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét (Điều 50 Luật Thủy sản năm 2017)
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21771169