Cơ quan thực hiện

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Mã thủ tục 1.004954.000.00.00.H17
Lĩnh vực Tiền lương
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3710/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trường hợp hồ sơ không đúng hoặc không đầy đủ thì có văn bản hướng dẫn trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Biên nhận hồ sơ hoặc văn thông báo, yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký biên nhận và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Bảng lương;

 

2. Bảng phụ cấp (nếu có);

 

3. Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh;

 

4. Văn bản lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp.

 

5. Văn bản đề nghị của doanh nghiệp;

 

6. Giấy đăng ký doanh nghiệp (bản phô tô).

 

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
2. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;
3. Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NDĐ-CP. 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17880338