Cơ quan thực hiện

Đăng ký phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)

Mã thủ tục 1.003807.000.00.00.H17
Lĩnh vực Tổ chức hội
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3710/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện
Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ) 
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ hội hoặc sửa đổi Điều lệ hội;
  •  
2. Dự thảo điều lệ hội hoặc bản điều lệ sửa đổi;
  •  
3. Biên bản thông qua điều lệ hội hoặc Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ các nội dung thông qua điều lệ hội;
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
3. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBNDngày 16 tháng 2 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4. Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20927763