Cơ quan thực hiện

Công nhận Ban Vận động thành lập Hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã)

Mã thủ tục 1.003841.000.00.00.H17
Lĩnh vực Tổ chức hội
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3101/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-10-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.

Điều kiện thực hiện

Hội dự kiến hoạt động trong phạm vi địa bàn quận, huyện, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên phạm vi địa bàn phường, xã.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các quận, huyện hoặc qua đường bưu chính công ích.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo Phòng ký quyết định công nhận đối với hội dự kiến hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên phạm vi địa bàn phường, xã và trình UBND cấp huyện ký quyết định công nhận đối với hội hoạt động trong phạm vi địa bàn quận, huyện (kèm theo 01 bộ hồ sơ) 
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức.

 

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị công nhận Ban Vận động thành lập hội; 
2. Danh sách trích ngang thành viên Ban Vận động.
* Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

 

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
3. Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
4. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926752