Cơ quan thực hiện

Thủ tục đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội nhiệm kỳ)

Mã thủ tục 1.009185
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội nhiệm kỳ)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổng hợp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo Phòng ký văn bản trình UBND cấp huyện ký Công văn trả lời cho tổ chức.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 ngày làm việc.: Khác
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội; báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại Khoản 2,Điều 8 Thông tư 03/2013/TT-BNV; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn trả lời.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
45/2010/NĐ-CP Nghị định 2010-04-21 Chính phủ
33/2012/NĐ-CP Nghị định 2012-04-13 Chính phủ
03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 2013-04-16
08/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-02-16 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Hội dự kiến hoạt động trong phạm vi địa bàn quận, huyện, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên phạm vi địa bàn phường, xã.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp HS Mức 3 Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11988506