Cơ quan thực hiện

Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

Mã thủ tục 1.009297
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ
Trình tự thực hiện
Kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh gửi văn bản thông báo về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay sau khi Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.: Khác
Gửi văn bản thông báo trực tiếp đến Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.
Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
Dịch vụ bưu chính Ngay sau khi Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.: Khác
Gửi văn bản thông báo trực tiếp đến Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.
Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức trước và sau khi thay đổi; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
02/2016/QH14 02/2016/QH14 2016-11-18 Quốc Hội
162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2017-12-30 Văn phòng Bộ - Bộ Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21772741