Cơ quan thực hiện

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Mã thủ tục 2.000592.000.00.00.H17
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3352/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-09-09
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp.

Điều kiện thực hiện
1. Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
2. Khi có căn cứ cho rằng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình như: từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định giải quyết khiếu nại

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì nộp đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở Tư pháp. 
Bước 2: Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành.
Thành phần hồ sơ

Đơn khiếu nại và các giấy tờ có liên quan

Căn cứ pháp lý

1. Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
2. Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21523111