Cơ quan thực hiện

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Mã thủ tục 1.003793.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn hóa
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2579/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
1. Tại Sở VHTT: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
2. Tại UBND: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình và hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bảo tàng ngoài công lập hoàn thiện hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao. 
Bước 2: Phòng chuyên môn có trách nhiệm thẩm định, xác nhận hồ sơ về điều kiện thành lập bảo tàng ngoài công lập; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Trường hợp từ chối, phải có văn bản nêu rõ lý do. 
Bước 3: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp không đồng ý, Chủ tịch UBND TP có văn bản nêu rõ lý do. 
Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTT hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012);
2. Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;
3. Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06 tháng 11 năm 2010;
4. Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21771723