Cơ quan thực hiện

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Mã thủ tục 1.004634.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn hóa
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1874/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận.
Đối tượng thực hiện

UBND phường

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận. 

Điều kiện thực hiện

1. Tuyên truyền, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội
1.1 Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội
1.2 Các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu xuất sắc 
1.3 Thực hiện Pháp lệnh 34/2007/UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
1.4 Đạt chỉ tiêu các cuộc vận động, phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội do thành phố và quận phát động
1.5 Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo
1.6 Có 70% trở lên số thôn vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng
1.7 Không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật
2. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm
2.1 Đạt các tiêu chí về an ninh trật tự theo Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 10/8/2016
2.2 Có hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông
2.3 Đạt các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm
3. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị
3.1 Đạt các tiêu chí về Quy định đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 04/01/2017
3.2 Không có điểm tồn đọng rác thải gây ô nhiễm
3.3 Không có cơ sở, xí nghiệp, hộ kinh doanh bị xử phạt về vệ sinh môi trường
3.4 Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự mỹ quan đô thị 
4. Đời sống văn hóa lành mạnh, phát triển
4.1 Có điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho người lớn và trẻ em
4.2 Trong năm, tổ chức từ 10 hoạt động văn hóa, thể thao trở lên
4.3 Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới
4.4 Các đám tang trên địa bàn thực hiện tốt 3 nội dung: quy định về thời gian quàn ướp thi hài, không rải vàng mã khi đưa tang, sử dụng nhạc tang không gây ảnh hưởng đến cộng đồng
4.5 Không có trường hợp hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật bị xử lý
4.6 Thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của lễ hội trên địa bàn
4.7 Không có cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa tàng trữ, lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm độc hại
4.8 Không có hộ gia đình lấn chiếm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa công cộng
4.9 Có hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống ở địa phương
4.10 Nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa; Tổ dân phố văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận.

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

1. UBND phường đăng ký xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, với UBND quận;
2. Tháng 11 hàng năm, Ban Chỉ đạo phường xây dựng báo cáo thành tích, tự đánh giá, chấm điểm gửi UBND phường xác nhận;
3. UBND phường có văn bản đề nghị UBND quận xem xét, công nhận; 
4. Ban Chỉ đạo quận tổ chức kiểm tra, thẩm định và tổng hợp kết quả, đề nghị Chủ tịch UBND quận xem xét.
5. Căn cứ hồ sơ đề nghị, biên bản kiểm tra và đề nghị của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND quận ra quyết định công nhận hàng năm; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân phường và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị công nhận kết quả của UBND phường;

 

2. Báo cáo kết quả xây dựng; Bảng điểm tự chấm của Ban Chỉ đạo và xác nhận của UBND phường;
3. Bảng chấm điểm thẩm định và Biên bản họp kiểm tra thẩm định của Ban Chỉ đạo quận;
4. Văn bản đề nghị của Ban Chỉ đạo quận.

 

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, thủ tục bình xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;
2. Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926461