Cơ quan thực hiện

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Mã thủ tục 1.004644.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn hóa
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1874/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Đối tượng thực hiện

Phòng Văn hóa Thông tin huyện

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện. 

Điều kiện thực hiện

05 năm liên tục được công nhận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Số bộ hồ sơ

01 (bộ).

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Căn cứ kết quả ghi nhận hàng năm, Ban Chỉ đạo quận/huyện trình UBND huyện ra Quyết định công nhận danh hiệu 05 năm liên tục kèm Giấy Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị công nhận kết quả 05 năm liên tục của Ban Chỉ đạo huyện.

 

2. Quyết định công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới hàng năm.

 

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Có hiệu lực từ ngày 16/01/2012.
- Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20923913