Cơ quan thực hiện

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

Mã thủ tục 1.003657.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4220/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

1. Tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi: Trong 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.
2. Tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm: Trong 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ, cụ thể như sau:
1. Nghiên cứu tài liệu:
- Tài liệu gốc và bản chính:
Tài liệu chữ viết trên nền giấy: 6.000 đồng/đơn vị bảo quản;
Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật: 6.000 đồng/tấm;
Tài liệu phim, ảnh: 1.500 đồng/tấm.
- Tài liệu đã số hóa:
Tài liệu chữ viết trên nền giấy: 3.000 đồng/đơn vị bảo quản;
Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật: 3.000 đồng/tấm;
Tài liệu phim, ảnh: 1.000 đồng/tấm
2. Cung cấp bản sao tài liệu
- Phô tô đen trắng tài liệu giấy: 3.000 đồng/trang A4;
- In đen trắng tài liệu giấy đã số hóa: 2.000 đồng/trang A4;
- Mức phí phô tô tài liệu khổ A3 bằng 2 lần mức phí phô tô tài liệu khổ A4;
- Mức phí phô tô tài liệu khổ A2 bằng 4 lần mức phí phô tô tài liệu khổ A4;
- Mức phí phô tô tài liệu khổ A1 bằng 8 lần mức phí phô tô tài liệu khổ A4;
- Mức phí phô tô tài liệu khổ A0 bằng 16 lần mức phí phô tô tài liệu khổ A4.
3. Chứng thực tài liệu lưu trữ: 20.000 đồng/văn bản
4. Không thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ đối với:
- Các cá nhân, gia đình, dòng họ sử dụng tài liệu lưu trữ do chính mình đã tặng, cho, ký gửi vào Lưu trữ lịch sử;
- Thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con đẻ, con nuôi) liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; người thờ cúng liệt sỹ (không phải thân nhân liệt sỹ) sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình;
- Người hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động hoặc người bị mắc bệnh nghề nghiệp hàng tháng sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình theo quy định của Nhà nước;
5. Áp dụng mức thu bằng 50% phí sử dụng tài liệu đối với học sinh, sinh viên các trường trung học, cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Điều kiện thực hiện

I. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC
Cơ quan, tổ chức, cá nhân đến khai thác sử dụng tài liệu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, chấp hành đúng các quy định của pháp luật và quy định của thành phố Đà Nẵng về sử dụng tài liệu.
II. Cơ quan thực hiện TTHC
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cụ thể như sau:
- Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, cho phép sử dụng đối với các tài liệu lưu trữ quý, hiếm; người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là người nước ngoài;
- Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, cho phép sử dụng đối với các tài liệu lưu trữ là các văn bản có đóng dấu đỏ của cơ quan, tổ chức nhưng đã có bút phê của lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các loại giấy tờ khác kèm theo hồ sơ;
- Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử cho phép sử dụng đối với các tài liệu lưu trữ: Những loại văn bản phát hành (có dấu đỏ) của các cơ quan, tổ chức; tài liệu hạn chế sử dụng.
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Cung cấp tài liệu lưu trữ theo phiếu yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng, số 50 Hồ Sĩ Dương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Thủ tục này và nộp hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng;
Bước 2: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Trung tâm Lưu trữ lịch sử nghiên cứu, giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền phân cấp;
Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.
2. Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu;
3. Phiếu yêu cầu đọc tài liệu (trong trường hợp đọc tài liệu lưu trữ);
4. Trường hợp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền cho người khác đến nhận bản sao tài liệu người được ủy quyền phải xuất trình Văn bản ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tài liệu.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
2. Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
3. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
4. Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ
5. Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;
6. Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng;
7. Quyết định số 815/QĐ-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ thuộc Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21816923