Cơ quan thực hiện

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Mã thủ tục 2.001540.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4220 /QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nội vụ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều kiện thực hiện

1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ
- Có thời gian làm việc từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ;
- Phải đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức;
- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng;
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề, cụ thể:
Đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hoá, sinh;
Đối với dịch vụ chỉnh lý tài liệu: Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
Đối với dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
Đối với dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2. Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ:
- Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cũ do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cấp.
3. Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ do sửa đổi nội dung ngành nghề:
Đối với trường hợp bổ sung lĩnh vực hành nghề: Phải đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức đối với lĩnh vực hành nghề bổ sung; bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp từng lĩnh vực hành nghề, cụ thể:
- Đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hoá, sinh;
- Đối với dịch vụ chỉnh lý tài liệu: Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Đối với dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Đối với dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Thủ tục này và nộp hồ sơ tại Bộ phận TNTKQ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Đà Nẵng;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ tiếp nhận, kiểm tra và lập phiếu biên nhận hồ sơ đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn cá nhân bổ sung, điều chỉnh nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Chi cục Văn thư - Lưu trữ nghiên cứu, đề xuất giải quyết hồ sơ, trình Sở Nội vụ quyết định;
Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận TNTKQ nhận Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo thời gian hẹn trả kết quả.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ;
2. Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp;
3. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;
4. Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;
5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
6. Hai ảnh 2 x 3 cm (chụp trong thời hạn không quá 6 tháng).
Căn cứ pháp lý

1. Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
3. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21773415