Cơ quan thực hiện

Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố

Mã thủ tục 1.008741
Số quyết định 3104 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần).
+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Giấy xác nhận phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông.
+ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý cấp giấy xác nhận phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông.
+ Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gửi thông báo kết quả xử lý hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).
+ Đại diện tổ chức, cá nhân đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423), hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20: Ngày làm việc
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ)
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Trực tuyến 20: Ngày làm việc
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ)
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Dịch vụ bưu chính 20: Ngày làm việc
- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ)
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông (Mẫu BCVT 09); De nghi phe duyet PA trien khai tuyen cap VT (Mau BCVT 09).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản vẽ thiết kế tổng thể và chi tiết về tuyến cáp, tuyến cột trồng mới (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
25/2011/NĐ-CP Nghị định 25/2011/NĐ-CP 2011-04-06 Chính phủ
41/2009/QH12 Luật viễn thông 2009-11-23 Quốc Hội
09/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-03-05 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN 33:2011/BTTTT ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố;
2. Bảo đảm an toàn cho chính công trình, và các công trình lân cận, đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống đã có trong trường hợp dùng chung hạ tầng;
3. Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, an toàn giao thông và sức khỏe cho cộng đồng;
4. Bảo đảm tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và viễn thông của thành phố Đà Nẵng.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18572196