Cơ quan thực hiện

Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng

Mã thủ tục 1.008843
Số quyết định 2659/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.
Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian: 04 ngày.
Bước 5: Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày.
Bước 6: Bộ phận văn thư tiếp nhận, chuyển cho tổ một cửa và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận trong vòng 01 ngày.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư.: Khác
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Chủ đầu tư; Tờ trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật của Chủ đầu tư.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và nguồn vốn, khả năng vốn ngân sách thành phố Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quy hoạch Tổng mặt bằng được duyệt (Đối với các dự án xây dựng tại địa điểm mới hoặc dự án mở rộng có yêu cầu phê duyệt Tổng mặt bằng xây dựng) Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Văn bản xác định giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng có xác nhận của Chủ đầu tư và UBND quận, huyện tại khu vực thực hiện dự án (Đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng) Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Các văn bản khác có liên quan (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Chủ đầu tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
7.Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được đóng dấu thẩm tra, thẩm định Bản chính: 1
Bản sao: 0
8.Thuyết minh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật có chữ ký, đóng dấu của Chủ đầu tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. File dữ liệu (khi cần thiết) Bản chính: 1
Bản sao: 0
10.Đối với hồ sơ Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật điều chỉnh, ngoài các nội dung trên cần bổ sung Báo cáo giám sát đánh giá quá trình đầu tư dự án. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm hành chính thành phố, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Các Sở, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
49/2014/QH13 Luật 49/2014/QH13 2014-06-18
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP 2019-08-14
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18826710