Cơ quan thực hiện

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Mã thủ tục 2.000131.000.00.00.H17
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3983/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-22
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có. 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Thương nhân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Điều kiện thực hiện

Không có. 

Số bộ hồ sơ

Một (01) bộ.

Kết quả thực hiện

Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ gửi hồ sơ đăng ký ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây, nộp đến Sở Công Thương.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, cấp Biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam của thương nhân, tổ chức; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Phòng Quản lý thương mại chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương để trả cho Thương nhân, tổ chức theo thời gian quy định. Trường hợp Thương nhân, tổ chức có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương nhận kết quả phối hợp với dịch vụ bưu chính để chuyển phát theo yêu cầu.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).
2. Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật;

 

Căn cứ pháp lý

1. Luật Thương mại năm 2005;
2. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21771593