Cơ quan thực hiện

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Mã thủ tục 2.001474.000.00.00.H17
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3983/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-22
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Không có. 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Thương nhân. 

Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến.
Điều kiện thực hiện
Không có. 
Số bộ hồ sơ

Một (01) bộ.

Kết quả thực hiện

Không có

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ gửi hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây, nộp đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại (Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan).
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo Mẫu số 6 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).
Căn cứ pháp lý

1. Luật Thương mại năm 2005;
2. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46860530