Cơ quan thực hiện

Trích đo địa chính thửa đất, khu đất; Trích đo tài sản gắn liền với đất

Mã thủ tục 1.009312
Số quyết định 4790/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Trích đo địa chính thửa đất, khu đất; Trích đo tài sản gắn liền với đất
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu trích đo thửa đất, khu đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận, huyện nếu là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.
Đối với các trường hợp trích đo ngoài quy mô từng thửa đất/khu đất hoặc Trích đo công trình xây dựng theo dự án đầu tư thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan đăng ký đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu và quy định pháp luật có liên quan.
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm trích đo thửa đất, khu đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử dụng đất.
Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên thì phải có chữ ký của người thực hiện đo đạc, người kiểm tra và ký duyệt của Giám đốc Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại vị trí phần ngoài khung mảnh trích đo địa chính theo mẫu quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian ký xác nhận biên bản ranh giới hoặc niêm yết theo quy định 15 ngày). Đối với các xã thuộc huyện Hòa Vang được tăng thêm thời gian không quá 05 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.: Khác

Lệ phí:

Theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính (hiện áp dụng theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019).
Phí trích đo địa chính
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai;
Trực tuyến Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian ký xác nhận biên bản ranh giới hoặc niêm yết theo quy định 15 ngày). Đối với các xã thuộc huyện Hòa Vang được tăng thêm thời gian không quá 05 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.: Khác

Lệ phí:

Theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính (hiện áp dụng theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019).
Phí trích đo địa chính
Hồ sơ được nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn/ (Bản scan theo thành phần, số lượng hồ sơ bên dưới và khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc khi nhận kết quả trong trường hợp không phải nộp nghĩa vụ tài chính thì nộp bản gốc để đăng ký biến động);
Dịch vụ bưu chính Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian ký xác nhận biên bản ranh giới hoặc niêm yết theo quy định 15 ngày). Đối với các xã thuộc huyện Hòa Vang được tăng thêm thời gian không quá 05 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.: Khác

Lệ phí:

Theo Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính (hiện áp dụng theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019).
Phí trích đo địa chính
Hồ sơ được nộp qua đường bưu điện đến Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
2. Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao). Bản chính: 0
Bản sao: 1
1. Văn bản yêu cầu trích đo địa chính thửa đất, khu đất theo quy định; Phieu yeu cau trich do dia chinh thua dat, khu dat.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiVăn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaiVăn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện Bản khung trích đo địa chính của thửa đất, khu đất có xác nhận đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền; Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15 Chính phủ
2555/QĐ-BTNMT Quyết định 2555/QĐ-BTNMT 2017-10-20 Bộ Tài nguyên và Môi trường
02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ 2015-01-27 Bộ Tài nguyên và Môi trường
45/2013/QH13 luật đất đai 2013-11-29 Quốc Hội
85/2019/TT-BTC Thông tư 85/2019/TT-BTC 2019-11-29
34/2014/TT-BTNMT Thông tư 34/2014/TT-BTNMT 2014-06-30
59/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-12-08 Hội đồng nhân dân tỉnh
25/2014/TT-BTNMT Thông tư 25/2014/TT-BTNMT 2014-05-19
33/2019/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2019-07-17 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thửa đất, khu đất trích đo phải có ranh giới, mốc giới rõ ràng trên thực địa. Khi trích đo phải có người dẫn đạc theo quy định Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20929267