Cơ quan thực hiện

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Mã thủ tục 2.001067.000.00.00.H17
Lĩnh vực Đầu tư
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2362/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-06
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.

Mức trực tuyến 3
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí

Không có

Cơ quan thực hiện Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)

Cách thức thực hiện

Lựa chọn 1 trong các hình thức:
1. Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý
2. Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ www.dhpiza.danang.gov.vn, thực hiện đăng ký tài khoản để đăng nhập. 
Chọn Cải cách hành chính, sau đó chọn Dịch vụ công trực tuyến, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện giao dịch, đăng nhập tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ theo hướng dẫn.
3. Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích:
Nhà đầu tư truy cập website Ban Quản lý: www.dhpiza.danang.gov.vn, thực hiện đăng ký tài khoản để đăng nhập. 
 Chọn Cải cách hành chính, sau đó chọn Bưu chính công ích, thực hiện đăng nhập tài khoản và điền các thông tin theo yêu cầu. Bộ phận Bưu điện sẽ liên hệ trực tiếp với nhà đầu tư để thực hiện giao dịch.

Điều kiện thực hiện

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
2. Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng;
3. Dự án hết thời hạn hoạt động. 

Số bộ hồ sơ

01 bộ 

Kết quả thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Ban Quản lý.
Bước 2: Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư:
- Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
- Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
2. Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư):
- Thông báo của nhà đầu tư;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
- Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
1
Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18424625