Cơ quan thực hiện

Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Mã thủ tục DNG-287255-10580
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2015-01-15
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
120 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 115 ngày
- Tại UBND thành phố Đà Nẵng: 05 ngày
Mức trực tuyến 4
Lệ phí Không
Phí
Mô tả Mức phí
Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế đến 01 tỷ đồng (không bao gồm thuế GTGT) 10 triệu đồng
Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế trên 01 đến 10 tỷ đồng (không bao gồm thuế GTGT) 10 triệu đồng + (0,5% x phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng)
Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế trên 10 đến 20 tỷ đồng (không bao gồm thuế GTGT) 55 triệu đồng + (0,3% x phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng)
Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế trên 20 tỷ đồng (không bao gồm thuế GTGT) 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi phí trên 20 tỷ đồng)
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Đến thời gian hẹn, đem biên nhận hồ sơ đến nhận quyết định.

Điều kiện thực hiện
Không có

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
ID Tên mẫu đơn, tờ khai Tải về
236094 Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Phụ lục 02)
236095 Đề án thăm dò (Phụ lục 01)
236093 Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 5)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ và lệ phí thẩm định tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố phê duyệt kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để phê duyệt thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND thành phố xem xét phê duyệt kết quá thăm dò và trữ lượng khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đề nghị. 
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận quyết định phê duyệt.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng

1. Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 19).

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Đề án thăm dò (Phụ lục số 01) và Giấy phép thăm dò.

3. Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.

4. Bốn bộ báo cáo thăm dò, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò (mẫu số 39), các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan.

 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
122728 Thông tư 45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sảnvà mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản;trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
118418 Thông tư 191/2016/TT-BTC 08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
115624 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
26349 Luật 60/2010/QH12 17/11/2010 Khoáng sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21772700