Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm

Mã thủ tục 1.008620
Lĩnh vực Đường bộ
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3100/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
1. Yêu cầu: không.
2. Điều kiện: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn thời hạn hiệu lực.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết.
b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung. 
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện không trực tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phải có giấy ủy quyền của chủ phương tiện theo quy định hiện hành) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp);

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu hoặc văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu;

3. Giấy tờ phương tiện (photo kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định kỹ thuật;

4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe thuê).

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
2. Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
3. Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi bãi bỏ một số nội dung của quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60010684