Cơ quan thực hiện

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước

Mã thủ tục 1.010134
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2788/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-03
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc/01 bộ hồ sơ kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở KH&CN tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có. 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Nộp hồ sơ qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích);
- Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn.
 
 
Điều kiện thực hiện

Không có.

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ hồ sơ.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức/cá nhân chủ trì nhiệm vụ nộp hồ sơ đăng ký và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).
Bước 2. Sở KH&CN thẩm định hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước.
Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước) theo một 01 trong 03 hình thức sau tùy theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Trả kết quả qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích);
- Trả kết quả trực tuyến qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. 01 (một) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước cho mỗi nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu quy định).
2. 01 (một) bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có). Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông và có xác nhận của tổ chức chủ trì (nếu có), cá nhân chủ trì nhiệm vụ;

 

3. 01 (một) văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có thẩm quyền.

 

Căn cứ pháp lý

1. Luật Khoa học và Công nghệ;
2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;
3. Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21775169