Cơ quan thực hiện

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mã thủ tục 1.009228
Lĩnh vực Lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2360/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-06
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí

Không có

Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ qua Mục Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn; Sau khi nhận được trả lời kết quả báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Điều kiện thực hiện

1. Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng;
2. Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3, 4, 5 và 8 Điều 172 Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP;
3. Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Sở LĐTBXH thành phố.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị, Doanh nghiệp khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua Mục Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo thành phần thì yêu cầu bổ sung hoàn thiện, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì chuyển hồ sơ trực tuyến đến Phòng Việc làm – An toàn lao động.
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động kiểm tra và thẩm định hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài; trường hợp không chấp thuận thì ban hành văn bản nêu rõ lý do và chuyển kết quả đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ;
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ trả kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 5: Đơn vị, doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động. 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH (Bản chính)
2. Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH (Bản chính).
1
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2016);
2. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
3. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2016);
4. Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 23/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Namqua mạng điện tử;
5. Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36515012