Cơ quan thực hiện

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

Mã thủ tục 2.001955.000.00.00.H17
Lĩnh vực Lao động - tiền lương - bhxh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2360/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-06
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • Doanh nghiệp, tổ chức
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

- Giấy xác nhận; 
- Trường hợp nội dung Nội quy lao động không đúng quy định pháp luật, có văn bản thông báo và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại Nội quy lao động.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Sở LĐ-TB&XH; hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH nghiên cứu nội dung Nội quy lao động của đơn vị.
+ Trường hợp nội dung Nội quy không đúng các quy định của pháp luật lao động thì lãnh đạo phòng ký văn bản hướng dẫn và chuyển lại Bộ phận TN&TKQ trả lại doanh nghiệp sửa đổi cho đúng các quy định của pháp luật lao động;
+ Trường hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì chấp thuận nội dung đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp;
Bước 4: Phòng LĐ-TL-BHXH chuyển Bộ phận TN&TKQ để kết thúc hồ sơ một cửa.
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
4. Nội quy lao động của đơn vị.

Căn cứ pháp lý

1. Bộ Luật lao động năm 2012;
2. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18572010