Cơ quan thực hiện

Tiếp nhận Thỏa ước Lao động tập thể

Mã thủ tục 2.002103.000.00.00.H17
Lĩnh vực Lao động - tiền lương - bhxh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2360/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-06
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • Tổ chức, doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH.

 

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Đối với thỏa ước lao động tập thể có nội dung chưa đảm bảo quy định pháp luật:
+ Trường hợp thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thi hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn thương lượng, sửa đổi bổ sung;
+ Trường hợp thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực thi hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố vô hiệu.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ);  chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được TƯLĐTT, phòng LĐ-TL-BHXH rà soát nội dung: 
Nếu phát hiện có nội dung trái pháp luật hoặc ký không đúng thẩm quyền thì: 
- Đối với TƯLĐTT chưa có hiệu lực thi hành, phòng LĐ-TL-BHXH có văn bản gởi cho các bên ký kết TƯLĐTT yêu cầu tiến hành thương lượng sửa đổi;
- Đối với TƯLĐTT đã có hiệu lực thi hành, phòng LĐ-TL-BHXH tham mưu văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố TƯLĐTT vô hiệu, đồng thời gởi cho hai bên ký kết TƯLĐTT biết;
Trường hợp Thỏa ước lao động tập thể đúng quy định, Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH chấp thuận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.
Bước 4: Chuyển Bộ phận TN&TKQ để kết thúc hồ sơ.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Nội dung Thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
Căn cứ pháp lý
1. Bộ Luật lao động năm 2012;
2. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
3. Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH, hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18425507