Cơ quan thực hiện

Thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất/một phần dự án/quyền sử dụng đất

Mã thủ tục 1.008611
Số quyết định 2362/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất/một phần dự án/quyền sử dụng đất
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại BPTN&TKQ Ban Quản lý hoặc qua đường bưu chính.
Bước 2: BPTN&TKQ kiểm tra hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Doanh nghiệp và lao động
Bước 3: Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động xem xét, kiểm tra hiện trường dự án, lấy ý kiến các phòng (nếu cần); dự thảo văn bản đồng ý/không đồng ý chuyển nhượng trình Lãnh đạo ban xem xét, ký duyệt.
Bước 4: Ban Quản lý trả kết quả tại BPTN&TKQ hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc
Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 10: Ngày làm việc
Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản đăng ký chuyển nhượng (Mẫu chuyển nhượng số M.02) Ban DK chuyen nhuong.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Bản đăng ký chuyển nhượng (Mẫu chuyển nhượng số M.02) VB de nghi thuc hien DADT I-1.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Hợp đồng thuê lại đất/ Phụ lục Hợp đồng thuê lại đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án đến thời điểm chuyển nhượng (Mẫu I. 8) Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3) De xuat DADT I-3.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh các bên (có chứng thực, nếu do nước ngoài cấp thì phải có Hợp pháp hóa lãnh sự) Bản chính: 0
Bản sao: 1
6. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu người đại diện pháp luật các bên kèm bản chính để đối chiếu Bản chính: 0
Bản sao: 1
7. Các văn bản của bên chuyển nhượng gồm: Biên bản và Quyết định chuyển nhượng của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên; của Chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH Một thành viên, DNTN); Biên bản của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị và Quyết định của Hội đồng quản trị (nếu là Công ty Cổ phần); Quyết định của Tổng Công ty hoặc Tập đoàn (nếu là Công ty trực thuộc); Biên bản Đại Hộị xã viên (nếu là Hợp tác xã) Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Xác nhận xóa thế chấp của Ngân hàng (trường hợp Công ty có cầm cố thế chấp tài sản…) Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận/ không chấp thuận
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
118/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-11-12 Chính phủ
67/2014/QH13 Luật đầu tư 2014-11-26 Bộ Tài chính
82/2018/NĐ-CP Nghị định 2018-05-22 Chính phủ
45/2013/QH13 luật đất đai 2013-11-29 Quốc Hội
68/2014/QH13 Luật 68/2014/QH13 2014-11-26
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18425047