Cơ quan thực hiện

Phê duyệt điều lệ hội

Mã thủ tục 1.003960.000.00.00.H17
Lĩnh vực
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4220/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
14 ngày làm việc, trong đó:
1. Tại Sở Nội vụ: 09 ngày làm việc;
2. Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.
3. Trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan được tính thêm 07 ngày làm việc. Nếu nhận thấy các quy định của điều lệ trái với các quy định của pháp luật thì cơ quan thẩm định hồ sơ yêu cầu, hướng dẫn bằng văn bản để hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thời hạn giải quyết được tính kể từ ngày hội hoàn chỉnh, nộp lại hồ sơ theo quy định. Nếu điều lệ hội vẫn trái với quy định của pháp luật hoặc hội không chấp thuận yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan thẩm định thì cơ quan thẩm định hồ sơ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lí do việc từ chối phê duyệt điều lệ hội, đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền để báo cáo.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện, trực tuyến.
Điều kiện thực hiện
I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không có
II. Cơ quan thực hiện TTHC:
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố,
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ,
3. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà hội hoạt động.
Số bộ hồ sơ

02 bộ (01 bản chính; 01 bản phô tô)

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này và nộp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đảm bảo;
Bước 3: Sở Nội vụ lấy ý kiến các cơ quan phối hợp (nếu cần thiết);
Bước 4: Sở Nội vụ trình dự thảo quyết định phê duyệt điều lệ hội kèm 01 bộ hồ sơ gốc để Chủ tịch UBND phê duyệt;
Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố để trả cho tổ chức và gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Công văn báo cáo kết quả đại hội.
2. Nghị quyết đại hội;  
3. Điều lệ Hội và Biên bản thông qua điều lệ hội (hoặc nghị quyết đại hội có thể hiện rõ các nội dung thông qua điều lệ hội);
4. Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có). 
5. Chương trình hoạt động của hội.
 
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
3. Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
4. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18827351