Cơ quan thực hiện

Thành lập hội

Mã thủ tục 2.001481.000.00.00.H17
Lĩnh vực
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4220/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, trong đó:
1. Tại Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc;
2. Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.
3. Trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan được tính thêm 07 ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội Vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện, trực tuyến.

Điều kiện thực hiện

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Số đơn đăng ký hội viên ban đầu:
1. Hội có phạm vi hoạt động trong thành phố: Có ít nhất 50 đơn xin tham gia;
2. Hội có phạm vi hoạt động trong quận, huyện: Có ít nhất 20 đơn xin tham gia;
3. Hiệp hội các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động trong thành phố: Có ít nhất 05 đại diện pháp nhân trong thành phố cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động, có đủ điều kiện, tự nguyện đăng kí tham gia thành lập hiệp hội.
II. Cơ quan thực hiện TTHC:
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ
3. Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Số bộ hồ sơ

02 bộ (01 bản chính; 01 bản photo)

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính hoặc công văn trả lời

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo thủ tục này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đảm bảo;
Bước 3: Sở Nội vụ lấy ý kiến các cơ quan phối hợp (nếu cần thiết);
Bước 4: Sở Nội vụ trình dự thảo quyết định cho phép thành lập hội kèm 01 bộ hồ sơ gốc để UBND thành phố phê duyệt;
Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố để trả cho tổ chức và gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị thành lập hội (theo Mẫu 4, Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 03/2013/TT-BNV);
2. Dự thảo điều lệ hội (theo Mẫu 9, Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 03/2013/TT-BNV);
3. Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội của cơ quan có thẩm quyền kèm theo danh sách những người trong ban vận động thành lập hội;
4. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;
5. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội. Nếu thuê, mượn nhà, đất thuộc sở hữu tư nhân thì phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về giao dịch thuê, mượn; nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu nhà nước thì phải có ý kiến đồng ý của cơ quan sử dụng và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với nhà, đất được thuê, mượn. Thời hạn thuê, mượn nhà tối thiểu là 06 (sáu) tháng (tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ);
6. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
 
Căn cứ pháp lý
1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
3. Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
4. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21714616