Cơ quan thực hiện

Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế (Đối với các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư)

Mã thủ tục 1.008718
Số quyết định 3874/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế (Đối với các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo các hình thức sau: nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng, nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Giao thông vận tải), nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ theo đúng thành phần, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả. Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn qua mạng.
Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả cho Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng.
Bước 4: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 6: Ngày làm việc
Trực tuyến 6: Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 6: Ngày làm việc
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Ghi chú: - Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, bổ sung yêu cầu bổ sung thêm văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép khảo sát, bổ sung. Bản chính: 0
Bản sao: 0
1. Tờ trình thẩm định hoặc phê duyệt NV, PA KSXD và nhiệm vụ thiết kế (BM-KCHT-14 BM-KCHT-15 (đối vơi NV&PAKS bổ sung)) BM-KCHT-14.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
1. Tờ trình thẩm định hoặc phê duyệt NV, PA KSXD và nhiệm vụ thiết kế (BM-KCHT-14 BM-KCHT-15 (đối vơi NV&PAKS bổ sung)) BM-KCHT-15.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Các văn bản pháp lý (do cơ quan có thẩm quyền cấp) (Bản chính hoặc bản sao) Bản chính: 2
Bản sao: 0
2.1 Văn bản chấp thuận đơn vị TVTK hoặc VB thể hiện thuê tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ khảo sát của chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư Bản chính: 2
Bản sao: 0
2.2 Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch (kèm văn bản phê duyệt cấp có thẩm quyền) hoặc sơ họa vị trí công trình (nếu không có phê duyệt tổng MB quy hoạch) Bản chính: 2
Bản sao: 0
2.3 Văn bản chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. 3 Hồ sơ Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật KSXD và NVTK (Trong hồ sơ yêu cầu phải có sơ họa vị trí công trình) Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế nếu Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
Công văn phản hồi hoặc Biên bản làm việc về nội dung chưa phù hợp của hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, thiết kế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-05-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18
46/2015/NĐ-CP Nghị định 46/2015/NĐ-CP 2015-05-12
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18
42/2017/NĐ-CP Nghị định 42/2017/NĐ-CP 2017-04-05
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP 2019-08-14
02/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, uỷ quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-01-23 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
2. Tờ trình phải được lập theo mẫu quy định.
3. Hồ sơ phải có bì đựng, phía ngoài ghi rõ tên công trình, hạng mục, phải có danh mục hồ sơ.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36516965