Cơ quan thực hiện

Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế (Đối với các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư)

Mã thủ tục 1.008718
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng và Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3100/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

06 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện
- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng, nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công tại địa chỉ https://tthc.danang.gov.vn (Sở Giao thông vận tải).
- Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Điều kiện thực hiện
1. Các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
2. Tờ trình phải được lập theo mẫu quy định.
3. Hồ sơ phải có bì đựng, phía ngoài ghi rõ tên công trình, hạng mục, phải có danh mục hồ sơ.
 
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế nếu Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
- Công văn phản hồi hoặc Biên bản làm việc về nội dung chưa phù hợp của hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, thiết kế

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo đúng thành phần Mục 10.3 theo các hình thức sau: nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng, nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công tại địa chỉ https://tthc.danang.gov.vn (Sở Giao thông vận tải).
Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ theo đúng thành phần mục 10.3, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả. Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn qua mạng.
Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả cho Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng.
Bước 4: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở GTVT thành phố Đà Nẵng trả kết quả cho tổ chức, công dân.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Tờ trình thẩm định hoặc phê duyệt NV, PA KSXD và nhiệm vụ thiết kế Theo mẫu (đối với NV&PAKS bổ sung): 02 Bản chính.
2. Các văn bản pháp lý (do cơ quan có thẩm quyền cấp): 02 Bản chính hoặc bản sao. 
2.1 Văn bản chấp thuận đơn vị TVTK hoặc VB thể hiện thuê tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ khảo sát của chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư (Điều 25, 32, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP): 02 Bản chính.
2.2 Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch (kèm văn bản phê duyệt cấp có thẩm quyền) hoặc sơ họa vị trí công trình (nếu không có phê duyệt tổng MB quy hoạch): 02 Bản chính.
2.3 Văn bản chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền: 02 Bản chính.
3. Hồ sơ Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật KSXD và NVTK (Trong hồ sơ yêu cầu phải có sơ họa vị trí công trình) theo Điều 25, 32 Nghị định số 15//2021/NĐ-CP: 02 Bản chính.
Ghi chú:
- Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, bổ sung yêu cầu bổ sung thêm văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép khảo sát, bổ sung. 
Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng 2014; 
2. Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014;
3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
5. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
6. Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
7. Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46858588