Cơ quan thực hiện

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý

Mã thủ tục 1.008657
Số quyết định 2477/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Ban hành Quyết định phê duyệt nếu đáp ứng đầy đủ các quy định.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05: Ngày làm việc
Trực tuyến 05: Ngày làm việc
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (tham khảo theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng); To trinh DN phe duyet BC KT-KT dau tu xay dung (Mau so 05).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công); Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quy hoạch Tổng mặt bằng được duyệt (Đối với các dự án xây dựng tại địa điểm mới hoặc dự án mở rộng có yêu cầu phê duyệt Tổng mặt bằng xây dựng); Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Văn bản xác nhận giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng có xác nhận của Tổ chức và UBND quận, huyện tại khu vực thực hiện dự án (Đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng); Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Các văn bản có liên quan (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được đóng dấu thẩm tra, thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật có chữ ký, đóng dấu của Chủ đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. File dữ liệu (khi cần thiết); Bản chính: 1
Bản sao: 0
10. Đối với hồ sơ Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật điều chỉnh, ngoài các nội dung trên cần bổ sung Báo cáo giám sát đánh giá quá trình đầu tư dự án. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan có thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
100/2018/NĐ-CP Nghị định 100/2018/NĐ-CP 2018-07-16 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP 2019-08-14
32/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-03-25 Chính phủ
18/2016/TT-BXD Thông tư 2016-06-30 Bộ Xây dựng
59/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-06-18 Chính phủ
42/2017/NĐ-CP Nghị định 2017-04-05
209/2016/TT-BTC Thông tư 2016-11-10
16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2019-12-26 Bộ Xây dựng
15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-05-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20928837