Cơ quan thực hiện

Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời quan tâm

Mã thủ tục 1.008659
Số quyết định 2477/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời quan tâm
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định hồ sơ và Ban hành Quyết định phê duyệt nếu đáp ứng đầy đủ các quy định.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 11: Ngày làm việc

Lệ phí:

0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Căn cứ điểm b, Khoản 3, Điều 9, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Chi phí: 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm: Chi phí: 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng
- Thời gian thẩm định: 07 ngày làm việc
- Thời gian phê duyệt: 04 ngày làm việc
Trực tuyến 11: Ngày làm việc

Lệ phí:

0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Căn cứ điểm b, Khoản 3, Điều 9, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Chi phí: 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm: Chi phí: 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng
- Thời gian thẩm định: 07 ngày làm việc
- Thời gian phê duyệt: 04 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời quan tâm của tổ chức; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án) Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt đối với gói thầu xây lắp hoặc yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. Văn bản cho phép thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
10. Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán hoặc chứng từ thẩm định giá được duyệt và các văn bản pháp lý khác có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0
11. Đĩa CD gồm các file: toàn bộ bản vẽ thiết kế thi công, hồ sơ mời thầu, tiên lượng mời thầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
12. Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu/ Hồ sơ mời quan tâm (đối với lựa chọn nhà thầu rộng rãi và hạn chế) có chữ ký và đóng dấu của Tổ chức. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013-11-26 Quốc Hội
01/2015/TT-BKHĐT Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT 2015-02-14
03/2015/TT-BKHĐT Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT 2015-05-06
19/2015/TT-BKHĐT Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT 2015-11-27
11/2015/TT-BKHĐT Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT 2015-10-27
15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-05-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 2017-11-15 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20924021