Cơ quan thực hiện

Thủ tục tổ chức lại cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành).

Mã thủ tục 1.009252
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Tổ chức lại tổ chức hành chính (chi cục, ban và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và gửi giấy hẹn.
- Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện.
II. Thời gian giải quyết: 20 ngày
- Tại Sở Nội vụ: 10 ngày
- Tại UBND thành phố: 10 ngày
Dịch vụ bưu chính 20: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện.
II. Thời gian giải quyết: 20 ngày
- Tại Sở Nội vụ: 10 ngày
- Tại UBND thành phố: 10 ngày
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, nội dung gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý; Loại hình và tên gọi của tổ chức hành chính; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật; Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; có trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính cần thiết để bảo đảm cho tổ chức hành chính hoạt động sau khi được thành lập; Phương án thành lập và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức hành chính; Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính (nếu có); Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính trước khi tổ chức lại; Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức hành chính và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại tổ chức hành chính và thời hạn xử lý. Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Tờ trình tổ chức lại tổ chức hành chính, nội dung gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Quá trình xây dựng đề án; Nội dung chính của đề án; Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề liên quan. Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại tổ chức hành chính (kèm file mềm gửi qua địa chỉ snv@danang.gov.vn); Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Các cơ quan, tổ chức liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
24/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2014-04-04 Chính phủ
158/2018/NĐ-CP Nghị định 158/2018/NĐ-CP 2018-11-22
77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015-06-19 Quốc Hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đầy đủ hồ sơ và đúng thành phần theo quy định.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21774764