Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải thể cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành).

Mã thủ tục 1.009254
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Giải thể tổ chức hành chính (chi cục, ban và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và gửi giấy hẹn.
- Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện.
II. Thời gian giải quyết: 20 ngày
- Tại Sở Nội vụ: 10 ngày
- Tại UBND thành phố: 10 ngày
Dịch vụ bưu chính 20: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện.
II. Thời gian giải quyết: 20 ngày
- Tại Sở Nội vụ: 10 ngày
- Tại UBND thành phố: 10 ngày
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đề án giải thể tổ chức hành chính;, nội dung gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể; Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức hành chính và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể tổ chức hành chính và thời hạn xử lý. Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Tờ trình giải thể tổ chức hành chính, nội dung gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Quá trình xây dựng đề án; Nội dung chính của đề án; Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề liên quan. Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giải thể tổ chức hành chính (kèm file mềm gửi qua địa chỉ snv@danang.gov.vn); Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Các cơ quan, tổ chức liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015-06-19 Quốc Hội
24/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 2014-04-04 Chính phủ
158/2018/NĐ-CP Nghị định 158/2018/NĐ-CP 2018-11-22
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đầy đủ hồ sơ và đúng thành phần theo quy định.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21720059