Cơ quan thực hiện

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Mã thủ tục 2.000794.000.00.00.H17
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1874/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có. 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND phường xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp phường, xã. 

Điều kiện thực hiện

Không có. 

Số bộ hồ sơ

01 bộ. 

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã, phường

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, phường  tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Quyết định thành lập;

2. Danh sách Ban chủ nhiệm;

3. Danh sách hội viên;

4. Địa điểm luyện tập;

5. Quy chế hoạt động.

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. 
2. Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2007.
3. Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2012./. 

 

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21770681