Cơ quan thực hiện

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Mã thủ tục 1.001120.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn hóa
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 752/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2023-04-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không quy định. 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND phường xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức. 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp phường, xã. 

Điều kiện thực hiện

Hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trong 03 năm liên tục.

Số bộ hồ sơ

01 bộ. 

Kết quả thực hiện

Quyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã phường

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
Bước 2. Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm: Cấp ủy, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể, cảnh sát khu vực và đại diện toàn thể các hộ gia đình trong tổ dân phố/thôn.
Bước 3. Tổ chức cuộc họp bình xét:
- Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
- Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
- Kết quả: Các gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.
Bước 4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã quyết định.
Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa” của Tổ trưởng Tổ dân phố/Trưởng thôn (Kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn);
2. Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục;
3. Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Mẫu số 08, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
2. Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 


 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60012969