Cơ quan thực hiện

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

Mã thủ tục 1.008362.000.00.00.H17
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1852/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-05-27
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Điều kiện thực hiện

1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ kinh doanh gửi hồ sơ theo quy định đến UBND phường/xã.
Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, UBND phường/xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. 
Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND quận/huyện tổng hợp. 
Bước 4: Trong 03 ngày làm việc, UBND quận/huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Bước 5: Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Việc làm - An toàn lao động tổng hợp hồ sơ, tham mưu văn bản cho lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt.
Bước 6: Trong 01 ngày làm việc, Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND thành phố thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 2 dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm).
2. Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
2. Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
3. Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21776154