Cơ quan thực hiện

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mã thủ tục 1.008363.000.00.00.H17
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1852/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-05-27
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi UBND quận/huyện nhận được Danh sách do UBND phường/xã trình.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Người lao động có nhu cầu hỗ trợ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Điều kiện thực hiện

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây: 
1. Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 
2. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; 
3. Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến UBND phường/xã.
Bước 2: UBND phường/xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND quận/huyện.
Bước 3: UBND quận/huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 03 ngày làm việc. 
Bước 4: Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng Việc làm - An toàn lao động tổng hợp hồ sơ, tham mưu văn bản cho lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt.
Bước 5: Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 01 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp).
2. Bản sao một trong các giấy tờ sau: + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. + Quyết định thôi việc. + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  •  
3. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
2. Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
3. Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21773599