Cơ quan thực hiện

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mã thủ tục 1.002007.000.00.00.H17
Lĩnh vực Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2457/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ XMCD của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh)

Cách thức thực hiện
1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác thành phố phải làm thủ tục di chuyển.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-10, 01 bộ hồ sơ gốc

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
Bước 3: Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, theo mẫu BM-PT-11;
2. Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau :
- Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định của pháp luật;  
- Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3. Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (Bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
 
Căn cứ pháp lý

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21721996