Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Mã thủ tục 2.000872.000.00.00.H17
Lĩnh vực Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2457/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
08 ngày làm việc
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

200.000 đồng/lần cấp

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ XMCD của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh)

Cách thức thực hiện
1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Điều kiện thực hiện

Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy Chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-12a.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày kiểm tra và nhận kết quả.
Bước 3: Trong vòng 05 ngày khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế theo biểu mẫu BM-PT-7 và soát xét hồ sơ, nếu XMCD đang hoạt động, tập kết ở ngoài thành phố thì giới thiệu đến Sở GTVT nơi XMCD đang hoạt động để kiểm tra.
Bước 4: Nếu kết quả kiểm tra thực tế đúng theo hồ sơ, trong vòng 03 ngày làm việc in ấn chỉ và trình lãnh đạo ký. Nếu kết quả kiểm tra không đúng theo hồ sơ thì thông báo cho chủ phương tiện và nêu rõ lý do. 
Bước 5: Trả kết quả.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng, theo mẫu BM-PT-4a;
2. Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
3. Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định:
- Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định của pháp luật;  
- Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Bản chính giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng là một trong những giấy tờ sau:
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu.
- Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo kèm theo giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này. Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe phải có giấy tờ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế theo quy định. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, phải có tờ khai thu hồi đăng ký, biển số theo quy định.
- Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước do Bộ Tài chính phát hành hoặc biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản.
- Quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật; Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản bàn giao theo quy định của pháp luật.
 
Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;
2. Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
3. Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm;
4. Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20928027