Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

Mã thủ tục 1.003725.000.00.00.H17
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3104/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-24
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).
Lưu ý: Đối với hồ sơ mà xuất bản phẩm nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm Luật Xuất bản thì thời hạn giải quyết như sau:
Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp 01 bản xuất bản phẩm để thẩm định nội dung.
Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm, Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng thẩm định.
Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng thẩm định được thành lập. Kết quả thẩm định được lập thành văn bản, trong đó xác định rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm quy định của Luật Xuất bản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu từ Hội đồng thẩm định, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh hoặc ban hành văn bản nêu rõ lý do không đồng ý cấp phép.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

50.000 đồng/hồ sơ.
Ghi chú: Tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh quy định phí thẩm định Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thời gian áp dụng mức phí thẩm định tài liệu không kinh doanh quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC: từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Tổ chức, cá nhân có thể thanh toán lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, hoặc trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
2. Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều kiện thực hiện

1. Đơn vị chủ quản, tổ chức, công dân chịu trách nhiệm về nội dung của xuất bản phẩm nhập khẩu;
2. Tổ chức, công dân có xuất bản phẩm nhập khẩu phải nộp chi phí theo quy định của pháp luật trước khi Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm định nội dung.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện
1. Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);
2. Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý cấp phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:
++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản cấp phép. 
++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý cấp phép.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu XBIPH 12A).
2. Hai (02) bản Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (Mẫu XBIPH 12B).
 
Căn cứ pháp lý
1. Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
2. Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
3. Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;
4. Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm;
5. Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;
6.Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18573327