Cơ quan thực hiện

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

Mã thủ tục 1.000234.000.00.00.H17
Lĩnh vực Dạy nghề
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2670/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-10-12
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 9 ngày;  UBND thành phố: 5 ngày).

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp.

Điều kiện thực hiện

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.
- Hết hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.
- Không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau thời hạn 36 tháng đối với trường trung cấp hoặc 24 tháng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, kể từ ngày quyết định thành lập có hiệu lực.
- Không triển khai hoạt động đào tạo sau thời gian 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phép đề nghị giải thể theo đề nghị của tổ chức thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định giải thể, cho phép giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải thể
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp (cơ sở giáo dục nghề nghiệp) gửi hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ), chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp 
Bước 2: Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận hồ sơ
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp kiểm tra hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định giải thể, cho phép giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục III Nghị định số 24/2022/NĐ-CP.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không quyết định giải thể, cho phép giải thể thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Sau khi nhận quyết định giải thể, cho phép giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc văn bản trả lời Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp  chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

Trường hợp 1: Đối với trường hợp bị giải thể Văn bản đề nghị giải thể của cơ quan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do bị giải thể và kèm theo một trong các văn bản sau đây:

1. Kết luận thanh tra, kiểm tra đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi hết hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

3. Biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan chủ quản đối với trường hợp:

- Không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau thời hạn 36 tháng đối với trường trung cấp hoặc 24 tháng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.

- Không triển khai hoạt động đào tạo sau thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp 2: Đối với trường hợp đề nghị giải thể Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, trong đó nêu rõ lý do giải thể và phương án giải thể. Phương án giải thể bao gồm: Phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

1. Văn bản đề nghị giải thể của cơ quan chủ quản đối cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc hội đồng quản trị đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục theo Mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 24/2022/NĐ-CP;

2. Đề án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 24/2022/NĐ-CP.

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.
2.  Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
3. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Các Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42320396