Cơ quan thực hiện

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Mã thủ tục 1.000414.000.00.00.H17
Lĩnh vực Lao động - tiền lương - bhxh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3650/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-11-12
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, (Sở LĐ-TB&XH: 05 ngày làm việc, Chủ tịch UBND thành phố: 05 ngày làm việc)

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH; nộp trực tiếp; nộp hồ sơ qua bưu điện.

Điều kiện thực hiện
Doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ trong các trường hợp sau đây: 
- Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;
- Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;
- Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;
- Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;
- Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.
Số bộ hồ sơ

01 bộ 

Kết quả thực hiện

Văn bản đồng ý rút tiền ký quỹ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH; 
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thấy chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận, ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ trường hợp hồ sơ đã đảm bảo theo quy định, chuyển đến Phòng Lao động-Tiền lương-BHXH;
Bước 3: 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp, Phòng LĐ-TL-BHXH kiểm tra, xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại và việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép và tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản đồng ý việc rút tiền ký quỹ. Trường hợp không đồng ý thì có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do không đồng ý.
Bước 4: Chuyển Bộ phận TN&TKQ để kết thúc hồ sơ một cửa.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại.

2. Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán đối với trường hợp:

- Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;

- Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;

3. Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại trong trường hợp Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

4. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động đối với trường hợp Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36523467