Cơ quan thực hiện

Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Mã thủ tục 1.000464.000.00.00.H17
Lĩnh vực Lao động - tiền lương - bhxh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3650/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-11-12
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

19 ngày làm việc (Sở LĐ-TB&XH: 15 ngày làm việc; Chủ tịch UBND thành phố: 04 ngày làm việc).

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Doanh nghiệp
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH; nộp trực tiếp; nộp hồ sơ qua bưu điện.  

Điều kiện thực hiện

1. Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP;
2. Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định 145/2020/NĐ-CP;
3. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP;
4. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc.

Số bộ hồ sơ

01 (bộ)

Kết quả thực hiện

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do Chủ tịch UBND thành phố cấp.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thấy chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ); chuyển đến Phòng LĐ-TL-BHXH;
Bước 3: 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Phòng LĐ-TL-BHXH nghiên cứu hồ sơ, thẩm tra và tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng LĐ-TL-BHXH tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ).
- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp không đảm bảo quy định theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP hoặc thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP thì Chủ tịch UBND thành phố trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không gia hạn.
Bước 4: Chuyển Bộ phận TN&TKQ để trả kết quả cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
2. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
  •  

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì bổ sung thêm các văn bản:

+ Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thi phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

  •  

4. Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP là một trong các loại văn bản sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

  •  
Các văn bản quy định nêu trên là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36513688